File doesnt exist: ../../..//1.0.1.0/162/1/p_left.php  
NanoXX

NanoXX 9500HD/9800HD

Firmware:

Rekommenderad mjukvara v. 2.83 för NanoXX 9500HD/9800HD, packa upp zip fil före användande. Uppdaterad 2012-09-04

OBS! Vi tillhandahåller här den enligt vår bedömning stabilaste mjukvaran, vilken nödvändigtvis inte är den senaste tillgängliga versionen från NanoXX.

Kanallista Sverige:

Kanallista Sverige, packa upp zip fil före användande.

Uppdaterad 2015-06-18

Vanliga frågor om 9500HD & 9800HD:

PDF: med de vanligaste frågorna rörande inställningar i NanoXX 9500HD & 9800HD. Uppdaterad 2010-12-14

Kanalediterare:
Zip fil med kanalediterare.
FAT32 Formaterare:
Zip fil med FAT32 formaterare.
TRP player:
Zip fil med mediaspelare för att kunna se trp filer på en PC.

NanoXX 9400

Firmware:

Senaste mjukvara för NanoXX 9400, packa upp zip fil före användande.

Uppdaterad 2009-06-01.

Kanallista Sverige:

Kanallista Sverige, packa upp zip fil före användande.

Uppdaterad 2011-01-12.

Filhanterare Winup26:
Program för att föra över mjukvara till NanoXX 9400. Detta utförs endast vid första uppdateringen sedan används ett USB minne.
Kanalediterare:
Rar fil med kanalediterare.

NanoXX 9500HD C (Kabel TV)

Kanallista kabel-TV nätnummer: 41014
Editerad kanallista nätnummer 41014. Packa upp zip. fil före användande. Uppdaterad 2009-08-31
   

© Antennlaget AB 2009-2018

All Rights Reserved

Adress: Sjöuddevägen 3, S-352 46 Växjö

Tel: +46 (0)470-70 91 90